Junior šampion České republiky
Junior šampin Polska
Klubový junior šampion

Český šampion
Slovenský šampion krásy
Polský šampion (splněny podmínky)

 Interšampion

6x CAC Česká republika
2x CAC  Chorvatsko
4x CWC Polsko
4xCAC Slovenská republika
1x CACA Rakousko

3x nejlepší fena v rase
vítězka speciální výstavy
krajský vítěz

8x CACIB (ze 4 zemí)
1x res. CACIB

7x BOB
vítěz plemene (krajská výstava)

5. místo v BIG

Evropská výstava 2005- V1 CAC

Světová výstava 2006- V3

Young champion Czech rep.
Young champion Poland
Club young champion

Czech champion
Slovak champion
Finished Poland champion

Interchampion

6x CAC in Czech
2x CAC in Croatia
4x CAC in Poland
4x CAC in Slovak
1x CAC in Austria

3x Best female in breed
Speciality winner
Regional winner

8x CACIB (in 4countries)
1x res.CACB

7x BOB
Winner in breed (regional show)

5th place on BIG

Europe dog show 2005- Ex. 1, CAC

World dog show 2006- Ex. 3

ZPĚT  BACK